2e webinar 15 feb

Webinar 2: Monitoring van Biodiversiteit

Datum:
Tijd: 20.00-21.30 uur
Kosten: gratis, aanmelden wel verplicht
Locatie: Online, via Teams

In de winter van 2023 organiseert Herenboeren weer 3 online Winter Webinars. Dit tweede webinar van reeks vindt plaats op woensdagavond 15 februari en gaat over ‘Monitoring van Biodiversiteit’.

Eén van de 3 pijlers van een Herenboerderij is ‘natuurgedreven voedselproductie’.

Uitgangspunt in een natuurgedreven voedselproductiesysteem is de kracht en complexiteit van natuurlijke processen, en het ontwikkelend en parerend vermogen daarvan. Observeer en lees de natuur, laat haar voor je werken, werk mét haar en ga er niet tegenin: dat maakt het geheel sterker.

Als je de natuurlijke processen (onder- en bovengronds, met het geheel van relaties tussen plant, dier, bodem, micro-organismen e.d.) als uitgangspunt neemt, ontstaat op termijn een veerkrachtig en (bio)divers systeem met veel (natuur)waarden in een waardevol landschap.

Dat systeem, feitelijk een cross-over van wat we nu nog ‘landbouw’ en ‘natuur’ noemen, kan zich dan met een minimum aan externe inputs in stand houden én ontwikkelen.

Hoe zijn we daar in de praktijk op de Herenboerderij mee bezig? Hoe vergroten (en meten) we biodiversiteit? Dat is nog niet zo eenvoudig. Maar we vinden het wel heel belangrijk! Ontdek er vanavond meer over, en laat je inspireren.

Sprekers:

– Joke Stoop (bioloog en beleidsmaker monitoring bij Stichting Herenboeren Nederland)

– Anne Proot (bioloog en mede-oprichter van coöperatie Herenboeren Duinstreek in Bergen, NH)

Joke en Anne vertellen over de ups en downs van het monitoren van biodiversiteit op de Herenboerderij.

Joke zal ingaan op de vraag wat het doel is van het monitoren van allerlei soorten. Welke soorten vinden we interessant? En wat heb je eraan?

Anne is coördinator van een ontzettend enthousiaste vrijwilligersgroep ‘Monitoring Biodiversiteit’ waar maar liefst 30 leden van Herenboeren Duinstreek (Bergen, NH) bij zijn aangesloten. Zij geeft ons mooie praktijkvoorbeelden van deze werkgroep het afgelopen jaar mee bezig is geweest op het gebied van monitoring van de biodiversiteit op de boerderij. Je kan ook alvast een kijkje nemen op deze pagina van de werkgroep monitoring van Herenboeren Duinstreek.

Het publiek wordt van harte uitgenodigd mee te denken en/of vragen te stellen.

 

Toegang is gratis. Aanmelden is verplicht: meld je aan via deze link.