Haarlem

Haarlem

Sinds 2018 is er ook bij een groep mensen in de regio Haarlem serieuze interesse in een Herenboerderij. De kartrekkersgroep is gevormd en ze beraden zich begin 2019 op het werven van geïnteresseerde Herenboeren. Wil je alvast meer weten, mail dan met kartrekker Marco de Graaf: mddegraaf@ziggo.nl.