Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De organisatie

Samen duurzaam
voedsel produceren

Missie &

visie

Herenboeren is in 2013 opgericht met de ambitie om bij te dragen aan het realiseren van een natuurgedreven en volhoudbaar landbouw- en voedselsysteem in Nederland. We zien Herenboeren en andere ‘farming communities’ met hun vakkundige professionele boeren en tuinders én betrokken burgers, als een groeiend alternatief voor het huidige systeem.

De korte, lokale keten en de coöperatieve constructie, brengen de zeggenschap over het voedsel weer terug bij boeren en burgers in plaats van de machtige agro-industrie en supermarkten. Onze natuurgedreven aanpak is gericht op regeneratie van de bodem en verhoging van biodiversiteit. Ook werken we toe naar circulaire bedrijfsvoering (input nul). Ondersteunend aan dit alles werkt Herenboeren Nederland landelijk en lokaal aan betere kennis, wetgeving en beleid voor een natuurinclusief landbouw- en voedselsysteem. 

Een schema met de drie pijlers van Herenboeren, natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. In de raakvlakken tussen de drie cirkels staan drie termen. Als eerste 'regeneratie van de omgeving'. Als tweede 'meervoudige waarde creatie'. Als derde 'community ontwikkeling'. In het midden is het embleem van Herenboeren te zien, een schildje met de letters H en B met daarboven een kroontje.
De 3 pijlers van het Herenboerenconcept

Zoals de 3 pijlers van het Herenboerenconcept laten zien, zit de meerwaarde van een ‘farming community’ zoals Herenboeren daarnaast in de verbonden gemeenschap, de ‘community’. Als coöperatieleden van een Herenboerderij raak je samen betrokken bij je voedselproductie. Dat is ontzettend leuk en tegelijk erg leerzaam. Je ontdekt bijvoorbeeld dat kippen terwijl ze broeds zijn geen eieren leggen. Dat spruitjes aan een plant groeien en best wat tijd kosten om te oogsten. Of dat een succesvolle oogst afhangt van bodemkwaliteit, water, weer en klimaat. 

Herenboeren-oprichter Geert van der Veer: ‘We hebben bij Herenboeren vanaf het begin gezegd: we willen het liefst álle Nederlanders bij hun voedselproductie betrekken, maar laten we met 1% beginnen. Daarvoor hebben we 350 Herenboerderijen nodig, want per boerderij bereik je 500 ‘monden’ (eters), keer 500, dat zijn 175.000 mensen. Dat doel willen we vóór 2030 realiseren.’ 

een

'ecosysteem'

Naast het helpen opzetten en verbeteren van lokale Herenboerderijen, werkt Herenboeren Nederland aan het ontwikkelen van kennis over coöperatieve en natuurgedreven landbouw. Tevens zetten wij ons op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau in voor verbeterde wetgeving en beleid. Hiervoor hebben we binnen het Herenboerennetwerk een achterbanraadpleging van (bestuurs)leden en boeren. 

Buiten de organisatie werken we samen met tal van partners. Zo is Herenboeren mede-oprichter van ‘groene’ coalities zoals Caring Farmers en het Groenboerenplan. Ook zijn we partner van Aardpeer, dat zich inzet voor betaalbare en langdurige toegang tot grond voor landbouwinitiatieven als het onze. De kennis- en innovatie ‘hub’ Plaats De Kleine Aarde, is eveneens nauw met Herenboeren verbonden. Er is zo een heuse beweging, een ‘ecosysteem’, vóór natuurgedreven landbouw aan het ontstaan. Waar we trots aan meebouwen! 

Herenboeren in de publieke context

samenwerkings

partners

10 jaar

onderweg

Stichting Herenboeren Nederland startte ruim 10 jaar geleden, op 31 oktober 2013.  Sinds dat moment hebben we met alle betrokkenen een avontuurlijke tocht afgelegd. Dat Herenboeren een reis zou zijn (en blijven) was de oprichters vanaf de start duidelijk.

Hoewel het concept grondig was uitgedacht en op diverse manieren van tevoren was getoetst, is Herenboeren vanaf de start opgezet als een reis waarbij we samen leren. Soms door vallen, altijd weer door opstaan. Het ‘actief onderdeel zijn van een lerend en experimenterend netwerk’ is niet voor niets één van de 7 uitgangspunten van Herenboeren. 

Dat het concept in de basis wérkt toont het landelijke netwerk van 22 professionele boerderijen en meer dan 35 initiatiefgroepen dat zich inmiddels heeft ontwikkeld. 

Team

team

staf

Herenboeren Nederland is een stichting met een Raad van Toezicht en een bestuur. Ook hebben we een groeiend team van professionals: ruim 20 stafleden en 40 boeren, die allemaal voor Herenboeren Nederland werken. 

De Raad van Toezicht bestaat uit Aglaia Fischer, Sander Graft, Hans Huijbers en Wytse de Jong. 
Het bestuur wordt gevormd door Geert van der Veer en Harry Wesseling.

Hieronder zie je de teamleden van Team Staf. Wil je contact met één van hen opnemen, stuur dan een mailtje via contact.
Meer informatie over Team Boeren vind je op de pagina vacatures

team

boeren

Het Herenboerenteam wordt ondersteund door een aantal externe experts: Erwin van den Berg (rentmeester), Walter Brand (ontwikkeling Herenboeren app), Rickert Pos (fondsenwerving), Jeroen Hoogbergen (adviseur ruimtelijke ordening), Michiel de Koe (rentmeester), Beno Koolstra (adviseur wnb/stikstof), Sjoukje Postma (adviseur agrarische bedrijfsadministratie), Marloes van Roosendaal – Bovee (adviseur digitalisering) en Charlotte van Sadelhoff (adviseur ruimtelijke ordening).

Een man strooit kippenvoer in een grote ren waarin kippen veel ruimte hebben om vrij rond te lopen.

2024:

goed op Weg!

Per voorjaar 2024 zijn er meer dan 40 boeren werkzaam op maar liefst 22 Herenboerderijen. Zij zijn ervaren professionals met diverse achtergronden en krijgen vanuit Herenboeren Nederland scholing en begeleiding aangeboden. De boeren werken samen met het bestuur van de coöperatie en de andere coöperatieleden, evenals met hun collega-boeren van andere Herenboerderijen.

Elke Herenboerderij heeft een vaste coördinator op het gebied van Kwaliteit, Arbo- en Milieu (KAM) die de (voedsel)veiligheid op de boerderij bewaakt, in ruggenspraak met de KAM-expert van Herenboeren Nederland. 

Samen met de boerderijen, besturen en boeren, werkt Herenboeren Nederland voortdurend aan de verbetering van het concept en het succesvol laten draaien van de boerderijen. Boerderijen die bruisen van het leven, dat is waar we ons allemaal elke dag weer voor inzetten.

meer informatie
vind je op onze 'veelgestelde vragen' pagina!