Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Webinars

Samen duurzaam
voedsel produceren

Terug

kijken

Hieronder kun je alle webinars van de afgelopen jaren terugkijken.

Om op de hoogte te blijven van toekomstige webinars kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief

Een online kennismaking

Ook jij kunt Herenboer worden! Wil je weten hoe? Kijk dan deze video! Zaza Versteeg van Herenboeren Nederland hield in november 2023 een online presentatie over het Herenboerenconcept. Dit is een presentatie zoals die vaak gehouden wordt op informatiebijeenkomsten voor kartrekkersgroepen die bezig zijn een Herenboerderij op te richten, maar waarbij er nog geen sprake is van een draaiende Herenboerderij. Er wordt dus ook aandacht besteed aan de benodigde stappen om een Herenboerderij (gefaseerd) op te starten. 

Participatie van Leden

Op 15 maart 2023 vertelden Prof. Tine de Moor (Erasmus Universiteit) en Christiaan Bikker (HAS Hogeschool) over participatie van leden in een coöperatie zoals Herenboeren. Tine de Moor is mede-oprichter van ‘Collectieve Kracht’, een kennisplatform voor burgerinitiatieven en deed veel onderzoek naar coöperaties. Christiaan Bikker schreef zijn masterscriptie Antropologie over participatie van leden bij Herenboeren Wenumseveld te Apeldoorn. Dit webinar duurt 87 minuten. De eerste 4 minuten bevatten geen bewegend beeld, je hoort dan wél de intro op het webinar!

Monitoring van Biodiversiteit

Op 15 februari 2023 deelden Joke Stoop (biologe en beleidsmaker monitoring bij Herenboeren Nederland) en Anne Proot (biologe en mede-oprichter Herenboeren Duinstreek, Bergen) hun kennis over monitoring van biodiversiteit. Eén van de 3 pijlers van een Herenboerderij is ‘natuurgedreven voedselproductie’. Dat betekent o.a. dat we naast het produceren van voedsel óók de bodem willen verbeteren en biodiversiteit willen vergroten. Maar hoe vergroot en meet je biodiversiteit? Het webinar, inclusief de beantwoording van de vragen van de deelnemers, duurt 80 minuten.

Toegang tot Grond

Op 16 januari 2023 gingen Geert van der Veer (oprichter Herenboeren), Michiel de Koe (rentmeester) en David Harleman (asr Dutch Farmland Fund) met elkaar en met het publiek in gesprek over over de (on)mogelijkheden omtrent het verwerven van grond voor de landbouwtransitie. Herenboeren werkt aan een gezonde, vitale bodem als basis van ons bestaan. Maar het is niet altijd makkelijk voor Herenboerderijen, én voor andere veranderingsinitiatieven in de landbouw, om letterlijk ‘voet aan de grond’ te krijgen. Het webinar, inclusief de beantwoording van de vragen van de deelnemers, duurt 80 minuten.

Why How What Herenboeren

Op 2 februari 2022 vertelde Geert van der Veer, oprichter van Herenboeren, zijn verhaal over het “waarom, hoe en wat” van Herenboeren. Wat houden de pijlers natuurgedreven, sociaal & cultureel verbonden en economisch gedragen in? En waarom zijn de zeven uitgangpunten zo belangrijk in het Herenboeren concept? Dit webinar is interessant voor iedere Herenboer en iedere geïnteresseerde die overweegt Herenboer te worden. Het webinar, inclusief beantwoording van vragen van de deelnemers, duurt 60 minuten.

Het varken in de landbouw

Op 16 februari 2022 gaf Adriaan Antonis een webinar over het varken. Adriaan is onderzoeker bij de WUR, veearts én biologisch-dynamisch boer. Hij nam ons mee in de geschiedenis van het varken en keek vooruit naar de toekomst van het varken in de kringlooplandbouw. Is er in de toekomst in Nederland plaats voor de varkenshoeder? Kijk en luister mee naar dit razend interessante en leerzame onderwerp! Het webinar en beantwoording van vragen van de deelnemers duurt ongeveer een uur.

Mentale Oogst

Op 23 maart 2022 gaf Marjolein Elings een webinar over “mentale oogst”. Marjolein doet aan de WUR onderzoek naar zorgboerderijen. Zij vertelt welke effecten het werken op een (zorg)boerderij heeft op de deelnemers. Zouden Herenboeren-leden deze effecten ook ervaren wanneer zij meewerken op hun Herenboerderij? Een lid van Herenboeren Wenumseveld uit Apeldoorn deelt zijn ervaring. Doe jij al aan agro-fitness? Dit webinar duurt 70 minuten.

Gezonde bodem / gezonde plant

Op 6 april 2022 gaf Bart Willems een webinar met als onderwerp Gezonde bodem / gezonde plant. Bart Willems is teeltadviseur bij Herenboeren Nederland. Ook leidde hij bij de Warmonderhof honderden tuinders op in de biologisch-dynamische tuinbouw. Bart vertelt over de verscheidenheid aan bodem op de verschillende Herenboerderijen en de kwaliteit daarvan. Daarnaast legt hij uit hoe je kunt zien of een bodem en een plant gezond zijn. Dit webinar duurt 90 minuten.