Samen Duurzaam Voedsel produceren

Iedereen die wel eens eet, weet dat het fijner is en beter voelt, als je het samen met anderen doet. Want samen eten verbindt, zoveel is zeker. Maar wat voor samen eten geldt, geldt ook voor de gezamenlijke productie ervan; het maakt gelukkig. Dat bewijzen de Herenboeren; mensen die de regie over de productie van hun eten hebben herpakt. En ze bewijzen dat zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen eten, helemaal niet moeilijk en duur hoeft te zijn.

Want ze doen het niet door op een lapje grond met wat groenten, een appelboom en een dozijn kippen zelf voor boer te spelen. Nee, ze vliegen het professioneel, eigentijds en duurzaam aan. Een professionele boer produceert hun voedsel exclusief op een kleinschalig coöperatief gemengd boerenbedrijf. Op een Herenboerderij. Waarom? Gewoon, omdat het kan.

Lopende initiatieven

Op dit moment zijn er diverse regio’s in Nederland waar Herenboerenenergie is. Aansluiten en meedoen kan onder meer in de regio’s Boxtel, Weert, Helmond, Breda, Tilburg, Soest, Ede, Rotterdam, Apeldoorn/Loenen en Assen. Een totaaloverzicht van de locaties staat elders op onze site.

Ivar Pel 34

Het fundament van zo’n Herenboerderij bestaat uit een groep mensen.

Zij hebben de overtuiging dat grip hebben op wat je eet, je leven rijker maakt. Zo’n groep telt gemiddeld ongeveer 200 huishoudens, 500 monden, en is verenigd in een coöperatie. Elk huishouden is gedeeld eigenaar van een Herenboerderij, en ervaart dat ook zo. De meeste Herenboeren wonen niet ver van hun boerderij.

Oogst foto Marc Bolsius 2

Het zijn de leden die samen bepalen wat ze van hun boerderij willen eten.

Maar omdat Herenboeren nou eenmaal Herenboeren zijn, hoeven ze er niet zelf met een trekker op uit. Ze hebben een boer in dienst die duurzaam produceert, dát wat de bodem kan voortbrengen en de leden willen.

Lekker dichtbij en duurzaam

Voor leden van de coöperatie is een Herenboerderij nooit ver weg. Vaak ligt hun bedrijf ingebed in een landschappelijk aantrekkelijke omgeving. Het kan dan gaan om een landgoed of een kleinschalig cultuurlandschap. Maar ook een (voormalig) boerenbedrijf aan de rand van de stad kan de basis zijn voor de productie …

Lees verder »