Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wat is
Herenboeren?

Samen duurzaam
voedsel produceren

Wat doet

herenboeren

Herenboeren is een snelgroeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. We zijn al met meer dan 9000 Herenboeren! Eén Herenboerderij is het eigendom van een coöperatie van 250 huishoudens, die onderling de oogst verdelen. Als coöperatielid van een natuurgedreven Herenboerderij neem je dus de regie over je eigen voedselproductie. De eerste Herenboerderij, Herenboeren Wilhelminapark, startte in 2016 in Boxtel. 

Nu, 8 jaar later, zijn er verspreid over het hele land al 22 draaiende Herenboerderijen, die samen meer dan 9000 monden voeden. Ook zijn ruim 35 initiatiefgroepen (‘kartrekkersgroepen’) bezig om hun eigen Herenboerderij op te richten. 

Een Herenboerderij anno 2024 is een gemengde boerderij van zo’n 20 hectare die groente, fruit, eieren en – voor wie wil – vlees levert. De grond wordt langdurig gepacht. Elke boerderij heeft 1 tot 3 professionele boeren in (part-time) loondienst. Coöperatieleden worden aangemoedigd om mee te werken op de boerderij of deel te nemen aan werkgroepen of het bestuur, maar dat is niet verplicht. 

Herenboerderijen gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en werken natuurgedreven (regeneratief). Hierbij is ‘biologisch’ de ondergrens, al zijn we niet Skal-gecertificeerd. We werken aan een eigen kwaliteitscontrolesysteem (PGS), samen met andere regeneratieve boeren. Ook zetten alle boerderijen stappen richting een volledig circulaire bedrijfsvoering (input nul).

onze 3 pijlers

en 7 uitgangspunten

Stichting Herenboeren Nederland coördineert als landelijke organisatie het opzetten en de succesvolle exploitatie van alle Herenboerderijen. Elke nieuwe initiatiefgroep sluit een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Herenboeren Nederland die gebaseerd is op de 3 pijlers en 7 uitgangspunten van het Herenboerenconcept

De drie pijlers zijn: natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. De zeven uitgangspunten zijn: een Herenboerderij is een coöperatie, waardering van de minimale arbeid is in de begroting geborgd, productie is afgestemd op de voedingsbehoefte van de leden, producten worden niet verkocht, financiering enkel door inleggeld en contributie, natuurgedreven productie en een actief onderdeel zijn van een lerend en experimenterend netwerk.

Daarnaast richt Stichting Herenboeren Nederland zich op het verwerven en ontsluiten van kennis voor de verdere ontwikkeling van Herenboerderijen in Nederland. Ook zet zij zich op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau in voor verbeterde wetgeving en beleid om de transitie naar een natuurgedreven landbouwsysteem te versnellen. 

Het team van Stichting Herenboeren Nederland heeft zich sinds 2016 ontwikkeld tot een professionele organisatie van ongeveer 20 medewerkers en een aanvullende expert-pool van nog eens ruim 15 mensen. We hebben intensieve contacten met alle Herenboerderijen, waar vele bestuurders, commissies en werkgroepen op vrijwillige basis het werk van onze 40 boeren ondersteunen. Lees meer over Stichting Herenboeren Nederland op de pagina De Organisatie

Het verhaal van

de Herenboeren

Ga naar de herenboerderij

bij jou in de buurt

Actieve
Herenboerderijen

Coöperatie opgericht
om een Herenboerderij
te realiseren

Initiatiefnemer voor
een Herenboerderij
gestart

Geïnteresseerde(n)
voor het starten van
een Herenboerderij

meer informatie
vind je op onze 'veelgestelde vragen' pagina!