Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Innovatieproject Robotica binnen Interregprogramma Smart Farming

Tuinderij Van de Pallande (Oirschot) en Herenboeren NL werken samen aan een Interreg-innovatieproject: “we willen robotica inzetten op een manier waarin de natuur leidend is.”

Samen met zes andere Interreg projecten op het gebied van ‘Smart Farming & Food Processing’, is het initiatief van Van de Pallande en Herenboeren NL gericht op het bevorderen van slimme landbouw en voedselverwerking, met als doel de agrarische sector te moderniseren en te verduurzamen. Het initiatief wordt uitgevoerd met medewerking van landbouwmechanisatiebedrijf FieldWorkers en fieldlab Breda Robotics.

Inzet van robotica
Tuinder Jessica Peters van agro-ecologische tuinderij Van de Pallande: “Het vraagstuk van Herenboeren Nederland en onze tuinderij is hoe we het enorm arbeidsintensieve proces van meerdere soorten gewassen verbouwen op één perceel, slimmer kunnen aanpakken met de inzet van robotica. Maar wel op zo’n manier dat de natuur leidend is en dat we de data van de robot gebruiken om te kijken hoe we dat echt voor elkaar krijgen. Qua kennis, maar vooral ook visie op de toekomst past techbedrijf FieldWorkers in onze ogen het beste bij ons project.”

Landbouwmechanisatie- en techbedrijf FieldWorkers werkt in dit tweejarige traject samen met kennisinstellingen Avans Hogeschool, hogeschool Vives en het instituut voor Landbouw, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) aan een robot die boeren ondersteunt bij verschillende taken op het land. Door gebruik te maken van onder meer zonne-energie en geavanceerde sensortechnologie biedt de robot straks een duurzame en efficiënte oplossing voor het verbeteren van de productiviteit en ergonomie van landbouwwerkzaamheden.

Toekomstbestendige landbouw
Geert van der Veer van Herenboeren Nederland: “Wij zien de grootste uitdaging in de grote diversiteit aan gewassen. De meeste kleinere tuinderijen hebben geen GPS voor het maken van bedden en het zaaien, planten en schoffelen. Ik denk dan ook dat deze robot dat uiteindelijk ook moet kunnen, om vervolgens selectief te kunnen wieden. Ook moet de robot klein, licht en wendbaar zijn, maar tegelijkertijd robuust en sterk genoeg als plantmachine. We zullen gezamenlijk moeten kijken waar we mee beginnen en wat haalbaar is binnen het project, maar de droom is groot.”

Koen Hertogh van FieldWorkers: “We ontwikkelen de robot iteratief, door continu te bouwen, te verfijnen en te verbeteren. We zullen de robot testen op verschillende percelen. Ons doel is om binnen een jaar een robot te creëren die tuinders daadwerkelijk ondersteunt op het veld.”

Jessica Peters: “De robot krijgt straks een camera mee en kan data leveren over bijvoorbeeld plantgezondheid. We willen ons land efficiënter gaan gebruiken en alle data die we hiervoor kunnen verzamelen is waardevol, voor toekomstbestendige kleinschalige landbouw.

Samenwerking
De innovatietrajecten van Interreg duren twee jaar. Ze zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen verschillende partners, waaronder kennisinstellingen, voedsel- en landbouwbedrijven en techbedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Elk project is gericht op het bieden van concrete oplossingen voor de uitdagingen waarmee de landbouw- en voedselverwerkingssectoren worden geconfronteerd.