Professor WUR: ‘Herenboeren helpt biodiversiteit’

Om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, is een duurzame voedselproductie zoals Herenboeren die voorstaat van groot belang. Dat stelt professor Esther Turnhout, hoogleraar Bos- en natuurbeleid bij WUR. Ze deed dat in een reactie op het onlangs verschenen rapport van de het VN-panel voor biodiversiteit IPBES.

Dit rapport waarschuwt de wereld dat één miljoen dier- en plantensoorten op aarde met uitsterven wordt bedreigd. Geadviseerd wordt om ons te gaan richten op een ander economische systeem dan het huidige, dat gebaseerd is op ongebreidelde groei. Turnhout was als onderzoeker betrokken het rapport, en focuste zich daarbij op oplossingen.

Stimuleer bottom-up plannen
In een artikel op de site van Wageningen University & Research zegt Turnhout dat er oplossingen zijn waar we nu meteen aan kunnen werken, en oplossingen voor de langere termijn. ‘Het rapport onderstreept het belang van nieuwe bottom-up plannen, zoals het Deltaplan voor Biodiversiteit en initiatieven voor duurzame landbouw zoals Herenboeren, en het belang voor de overheid om daar ‘meteen een tandje bovenop te zetten’, aldus Turnhout.