Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Herenboeren tekent met 7 partners Green Deal

Vanmiddag is op het Wilhelminapark in Boxtel de Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren getekend. Deze maakt het mogelijk dat het landgoed, eigendom van de Marggraff Stichting, zich kan ontwikkelen tot dé locatie waar het gedachtegoed van natuurinclusief grondgebruik in de praktijk wordt gebracht, onderzocht en uitgedragen.

Natuurinclusief grondgebruik is een vorm van voedselproductie die de bodem centraal stelt en uitgaat van interactie tussen plant en dier. Op deze manier wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van wat de natuur op en rond een bedrijf te bieden heeft.

Op het landgoed bevindt zich nu al Herenboeren Wilhelminapark, de eerste Herenboerderij van Nederland; een innovatief coöperatief bedrijfsmodel waarbij 200 huishoudens een boer in dienst hebben die een deel van hun dagelijkse voedsel produceert. Herenboeren hebben natuurinclusief grondgebruik hoog in het vaandel staan.

Geborgd experiment
Met de ondertekening vanmiddag kan op het 100 hectare omvattende Wilhelminapark de komende jaren een bestuurlijk breed gedragen, wetenschappelijk geborgd experiment plaatsvinden. Geert van der Veer, voorzitter Herenboeren Nederland en een van drijvende krachten achter de Green Deal, benadrukt het belang van dit gezamenlijke traject voor alle boeren en tuinders in Nederland. “Laat het experiment op dit kleine stukje aarde de bron zijn van agrarische vernieuwing van onderop, waarvan iedere boer in Nederland die dat wil, de vruchten kan plukken.”

Meer Herenboeren
Staatssecretaris Martijn van Dam tekende namens het ministerie van Economische Zaken: “Samen met de buren je eigen eten produceren en daarbij volop rekening houden met natuur en milieu. De manier waarop in Boxtel voedsel geproduceerd wordt, zorgt voor een beter besef waar ons voedsel vandaan komt, voor meer dierenwelzijn én voor een diverser landschap. Om te stimuleren dat er in Nederland meer van dit soort bedrijven komen, wordt de komende tijd gekeken tegen welke problemen deze Herenboerderij aanloopt en hoe dit opgelost kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door deze bedrijven ruimte te geven om onder voorwaarden te experimenteren binnen de huidige wet- en regelgeving.”

De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) benadrukt het feit dat de Herenboeren consumenten eigenaar van een boerderij maken. “Zo komt voedselproductie weer dichter bij mensen te staan. En er ontstaat een nieuw perspectief voor boeren in Brabant. Daarom spant de provincie zich in om eventuele belemmeringen voor de Herenboeren in de toekomst weg te nemen.”

Frits Bevort, vertegenwoordiger van landgoedeigenaar Marggraff Stichting, is blij dat deze Green Deal juist hier landt. “In het verleden was het Wilhelminapark decennialang vooruitstrevend op het gebied van innovatieve landbouw, natuur en cultuurhistorie. Door deze Deal wordt die oude positie hersteld en alleen maar bekrachtigd.”

Gezamenlijk op reis
De Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren biedt een unieke kans voor Herenboeren, lokale, regionale en nationale overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om samen op reis te gaan. De exacte bestemming is nog ongewis maar de rode draad is beantwoording van de vraag hoe natuurinclusief grondgebruik op een verantwoorde, rendabele en veilige manier gerealiseerd kan worden; door Herenboeren maar nadrukkelijk ook door alle andere voedselproducenten.

Naast het ministerie ven Economische Zaken, provincie Noord-Brabant, Herenboeren Nederland en Marggraff Stichting tekenden ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Boxtel, de coöperatie Herenboeren Wilhelminapark en HAS Hogeschool.