Nieuws over diverse initiatiefgroepen die dichtbij een Herenboerderij zijn

#trots! Op onze Herenboeren ‘stippenkaart’ van Nederland staan bijna 9000 stippen. Met bijna 500 nieuwe stippen per kwartaal groeien we rap door!

Op de ‘stippenkaart’ kan iedereen met interesse in een Herenboerderij bij hem/haar in de buurt zich aanmelden en hiervoor wordt een stip gezet. Je laat anoniem je adres achter en je krijgt een mailtje zodra er in jouw regio genoeg stippen zijn om een nieuwe initiatiefgroep te starten. Je wordt daar dan eenmalig over geïnformeerd.

Ook valt op deze kaart te zien dat er inmiddels 18 draaiende Herenboerderijen en ruim 35 initiatiefgroepen (kartrekkersgroepen) actief zijn.

Hieronder lees je het laatste nieuws over van een heel groot deel (niet alle) van deze kartrekkersgroepen, die op weg zijn hun eigen Herenboerderij te starten.

Er zijn 4 kartrekkersgroepen die héél dicht bij een start in 2024 zijn, te weten: Herenboeren Hoeve van der Meulen (net ten zuiden van Goes), Herenboeren Rhoon (net ten zuiden van Rotterdam), Herenboeren Rorik (Beverwijk) en Herenboeren Hengelo-Borne. Deze vind je in onderstaand overzicht dan ook als eerste.

Kijk voor de altijd actuele kaart op www.herenboeren.nl/word-lid

 

De inhoudsopgave van onderstaand overzicht:
1. Herenboeren Hoeve van der Meulen (’s-Heer Abtskerke, Goes-Zuid)
2. Herenboeren Rhoon (Rotterdam-Zuid)
3. Herenboeren Rorik (omgeving Beverwijk, nabij Amsterdam)
4. Herenboeren Hengelo-Borne
5. Herenboeren Delft-Rijswijk
6. Herenboeren De Langstraat (Waalwijk)
7. Herenboeren Hoeksche Waard (Oud-Beijerland e.o.)
8. Herenboeren Wageningen
9. Herenboeren Ede
10. Herenboeren Nijmegen
11. Herenboeren Arnhem
12. Herenboeren Aalkeet (Vlaardingen e.o.)
13. Herenboeren West-Friesland
14. Herenboeren Kampen
15. Herenboeren Nieuw Horst (Zeewolde)
16. Herenboeren Amersfoort
17. Herenboeren Utrecht-Zuid
18. De Hovense Herenboeren (Eindhoven e.o.)
19. Herenboeren Rijk van Dommel en Aa (Nuenen/Geldrop e.o.)
20. Herenboeren De Vlietstreek (Den Haag/Wassenaar/Voorschoten)
21. Herenboeren Groningen
22. Herenboeren Zwolle

1. Herenboeren Hoeve van der Meulen (Goes-Zuid)

Deze kartrekkersgroep is op het moment het verst gevorderd, de boerderij staat op het punt om te beginnen. De boerderij gaat landen op Hoeve van der Meulen, een mooie historische locatie van Het Zeeuwse Landschap, ten zuiden van Goes, in ’s-Heer Abtskerke. Op 13 december was de drukbezochte eerste ALV, waar bestuursleden zijn gekozen, de plannen zijn gepresenteerd en leden zich konden aanmelden voor diverse werkgroepen. In het voorjaar volgt de ALV waarop jaarplan en contributie worden vastgesteld.

Ze zijn er zo druk mee, dat er geen recente nieuwsbrief is uit gegaan, maar in de nieuwsbrief van oktober lees je evengoed over een aantal recente ontwikkelingen, waaronder:

  • Uitbreiding van het bestuur en de werkgroepen Ontwerp & Inrichting en Community.
  • Er is een mooi landschappelijk inrichtingsplan gemaakt en een aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor de kerst ingediend bij de gemeente Borsele. . Met grondeigenaar Het Zeeuwse Landschap is de pachtovereenkomst in concept gereed.
  • Bij het Waterschap is een aanvraag ingediend voor een extra inrit voor toegang tot het perceel waar ook de parkeerplaats, het bassin en de tunnelkas komen; het afdammen van twee sloten om te voorkomen dat het water wegloopt en onttrekking van water (als het zoet genoeg is) uit de sloot om het bassin te vullen.
  • De aspirant-lidmaatschappen zijn omgezet naar echte lidmaatschappen sinds september (er is nog plek, dus ga naar goes.herenboeren.nl als je interesse hebt).
  • Ook is er zicht op een boer-bedrijfsleider.

Allemaal heel mooi nieuws dus, we wensen de Herenboeren uit de omgeving Goes heel veel plezier en succes de komende maanden!

2. Herenboeren Rhoon (Rotterdam-Zuid)

Deze Herenboerderij staat óók op het punt te starten en is voortgekomen uit de brede initiatiefgroep Stichting Herenboeren Rotterdam, die al 5 jaar ijveren voor meer Herenboerderijen in de omgeving Rotterdam (zoals je ook in dit overzichtsartikel kunt lezen).

Onlangs mochten de enthousiastelingen van Herenboeren Rotterdam het dan eindelijk verkondigen: er komt een Herenboerderij in Rhoon! Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling en wordt lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel ook bereikbaar voor mensen aan de zuidkant van Rotterdam!

In nauwe samenwerking met De Buytenhof is een stuk grond in het Buijtenland van Rhoon ter beschikking gesteld van Herenboeren. Daar kan op bescheiden schaal gestart worden. Achter de schermen is al veel gebeurd. Er is een bestuur gevormd, het bestuur heeft de coöperatie opgericht, en er worden gesprekken gevoerd met kandidaat-boeren. Verder wordt er nagedacht over wat er volgend jaar al geproduceerd kan worden, en schrijven ze de eerste deelnemers in. Ook was er op dinsdagavond 19 december een eerste informatiebijeenkomst voor nieuwe deelnemers.

Er komen in januari en februari 2024 nog een paar nieuwe informatiebijenkomsten aan, je kan je via de website van Herenboeren Rotterdam aanmelden als je hierin interesse hebt. NB: op korte termijn komt er natuurlijk ook een eigen website voor Herenboeren Rhoon, maar die is nog niet in de lucht.

3. Herenboeren Rorik (omgeving Beverwijk, nabij Amsterdam)

Dit nieuws is echt nog ‘heet van de pers’: het mocht deze week bekend worden gemaakt dat een deel van Herenboeren Kennemerland gaat ‘landen’ op landgoed Rorik. De pachtovereenkomst is inmiddels getekend en er is een nieuwe coöperatie opgericht namelijk Herenboeren Rorik. De coöperatie Herenboeren Kennemerland blijft ook gewoon bestaan om in de regio Castricum en Uitgeest door te zoeken naar een nieuwe locatie. Herenboeren Rorik zijn druk bezig om de boerderij in 2024 van start te laten gaan en zoeken onder meer naar een boer-bedrijfsleider. Op 14 januari en 20 januari zijn er informatiebijeenkomsten voor wie meer wil weten over de mogelijkheid om lid te worden. De website rorik.herenboeren.nl is inmiddels in de lucht!

4. Herenboeren Hengelo-Borne

De initiatiefnemers van Herenboeren in de regio Hengelo-Borne focussen zich met name op een potentiële locatie op de Zenderense Es bij Borne. Een Herenboerderij op deze plek past prima in de visie en plannen die Stichting Twickel heeft voor haar gronden en de verbouw van haar opstallen. Echter, het vrijmaken en verpachten van voldoende landbouwgrond aan Herenboeren vraagt wel een samenspraak met de naobers. Dat gesprek is gaande, net zoals de plannenmakerij, verkenning van de zoetwaterbeschikbaarheid, inschatting van benodigde vergunningen en financiën én een bijeenkomst voor aspirant-leden en de nodige ledenwerfbijeenkomsten. Inmiddels is duidelijk dat de startdatum van 1 januari 2024 niet meer haalbaar is, maar de inschatting is wel dat er medio 2024 gestart zou kunnen worden, waarbij de Herenberderij in een aantal jaren gefaseerd kan doorgroeien naar de gewenste omvang. Ga naar de lokale website van Herenboeren Hengelo-Borne voor verdere informatie.

5. Herenboeren Delft-Rijswijk

In november is een concreet voorstel van Herenboeren Delft-Rijswijk besproken bij de initiatieftafel van de gemeente, waarbij verschillende afdelingen ruimtelijke ordening betrokken zijn. Het wachten is nu op de adviezen van deze initiatieftafel. De kartrekkers van Herenboeren Delft-Rijswijk zijn voorzichtig optimistisch: ‘met kleine stapjes komen we steeds dichter bij de mogelijkheid om ons plan te realiseren, dus we houden vol en blijven optimistisch’!

Op maandagavond 29 januari 2024 organiseren ze een bijeenkomst voor onze aspirant-leden waarin je bijgepraat wordt over de laatste ontwikkelingen. Meer informatie over het programma en de locatie volgt, maar reserveer de datum alvast in je agenda. Kijk voor meer informatie op delftrijswijk.herenboeren.nl

6. Herenboeren De Langstraat (Waalwijk)

Eerder in 2023 is Herenboeren De Langstraat geselecteerd door het samenwerkingsverband Aardpeer, samen voor grond (een initiatief van onder meer Triodos Regenerative Money Centre, Herenboeren, Wij.land en BD Grondbeheer) om ondersteund te worden in de zoektocht naar grond. Aardpeer heeft de intentie uitgesproken gronden aan te willen kopen om die vervolgens langjarig te verpachten aan Herenboeren De Langstraat. Het vinden van deze grond is echter nog gaande. Concreet lopen er nu twee opties. In aanloop op de kans op een start in 2024, is Herenboeren De Langstraat ook vast op zoek gegaan naar versterking van het bestuur. Kijk voor meer informatie op delangstraat.herenboeren.nl

7. Herenboeren Hoeksche Waard (Oud-Beijerland e.o.)

De kartrekkers van Herenboeren Hoeksche Waard organiseerden op 29 november nog een informatieavond voor belangstellenden. De zoektocht naar grond verloopt actief, maar is niet eenvoudig. Hierover deed voorzitter Mark de Leeuw onlangs het woord in een publicatie van DRIFT (een onderzoekscentrum van de Erasmus Universiteit).

Het rapport van DRIFT kreeg de titel ‘Buiten de lijntjes kleuren voor duurzame landbouw’ en beschrijft aan de hand van 5 casussen hoe boeren (zoals Herenboeren) die op innovatieve wijze willen verduurzamen, al gauw tegen de grenzen van de regels aanlopen. Wat best gek is, aangezien de provincies en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor deze ruimtelijke regels zelf vaak doelstellingen hebben om de verduurzaming van de landbouw te bevorderen. Naast Mark de Leeuw van Herenboeren Hoeksche Waard, werkte ook Anne Bruin, locatieontwikkelaar bij Herenboeren Nederland, aan dit interview mee. Zeker een aanrader om te lezen! Kijk ook verder op hoekschewaard.herenboeren.nl

8. Herenboeren Wageningen

Ook Herenboeren Wageningen is druk met de zoektocht naar land. Er zijn een aantal mogelijke nieuwe ontwikkelingen, waar helaas nog niet meer over gedeeld kan worden. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor hun nieuwsbrief via wageningen.herenboeren.nl

9. Herenboeren Ede

Helaas verdrietig nieuws van Herenboeren Ede: de Stichting gaat stoppen per 31 december 2023. Daarmee komt na zes jaar een einde aan de inzet van veel enthousiaste mensen om een Herenboerderij in de gemeente Ede te realiseren. De aanwezigen bij de ALV waar besloten werd tot het opheffen concludeerden dat het zonde is dat een Herenboer-initiatief in de Food Valley tot nu toe niet van de grond kan komen! Het bestuur bedankt alle aspirant-leden, kartrekkers, belangstellenden en (voormalige) bestuursleden voor hun tomeloze inzet.

Mochten er alsnog mensen in de regio Ede willen opstaan om de mogelijkheden tot een lokale Herenboerderij te verkennen, dan kunnen die ten allen tijde contact opnemen met Herenboeren Nederland (www.herenboeren.nl/contact). Ook zouden lokale geïnteresseerden er voor kunnen kiezen zich aan te melden bij Herenboeren Wageningen.

10. Herenboeren Nijmegen

In 2023 werd vanuit de initiatiefgroep Herenboeren Nijmegen de Herenboerderij Lingezegen opgestart, bij Elst, recht tussen Nijmegen en Arnhem. Ongeveer de helft van de aspirant-leden werd lid van HB Lingezegen, de andere helft wacht nog op een nieuwe boerderij ten zuiden/oosten/westen van Nijmegen. De initiatiefnemers van Herenboeren Nijmegen maken zich daarom op voor de zoektocht naar een 2e Herenboerderij nabij Nijmegen! De ‘aanvoerder’ hiervan is bestuurslid Hans-Peter Westerbeek, die ook betrokken is bij Herenboeren Lingezegen. Zij hebben onlangs een oproep uitgedaan tot versterking, dus wie het leuk lijkt om ook mee te werken aan een nieuwe Herenboerderij in de buurt van Nijmegen, kan zich bij hen melden! Met het nieuwe kartrekkersteam Nijmegen gaat in het nieuwe jaar, met veel energie, ambitie en goede zin, de zoektocht heropend worden! Kijk voor meer informatie en contactgegevens op nijmegen.herenboeren.nl

11. Herenboeren Arnhem

Ook in 2023 heeft al het lobbyen en netwerken dat de kartrekkers van Herenboeren Arnhem hebben verricht, nog niet tot grond voor een Herenboerderij in Arnhem geleid. Bij Geldersch Landschap & Kasteelen, die ten noorden van Arnhem de meeste landbouwgrond beheren, lijkt er in de nabije toekomst nog geen plaats voor een Herenboerderij. Al hun gronden zijn langdurig verpacht of hebben een andere bestemming. De initiatiefnemers van Herenboeren Arnhem blijven echter vol goede moed onder het motto ‘de aanhouder wint’! Heb je tips? Je kunt contact opnemen via arnhem.herenboeren.nl

12. Herenboeren Aalkeet (Vlaardingen e.o.)

Er vinden vanuit de kartrekkersgroep Herenboeren Aalkeet gesprekken plaats met de gemeente en de verschillende betrokkenen bij de percelen rond de Zuidbuurt. Deze verlopen erg langzaam, maar in positieve sfeer. De huidige betrokken wethouders van de Gemeente Vlaardingen zijn positief gestemd over het Herenboerenconcept, maar er zijn op korte termijn nog geen geschikte percelen beschikbaar. Er zijn tevens andere opties verkend door contact te zoeken met de firma Lely en Gemeente Maassluis, maar die hebben geen nieuwe mogelijkheden opgeleverd.

Ook heeft Herenboeren Aalkeet los van Herenboeren Rotterdam dit jaar een aantal eigen informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarmee nieuwe aspirant-leden zijn geworven. De kartrekkers zijn daarnaast aanwezig geweest op een aantal evenementen zoals De Andere Markt in Vlaardingen en de Midden-Delflanddag. Meer lezen over deze kartrekkers? Ga dan naar aalkeet.herenboeren.nl

13. Herenboeren West-Friesland

Afgelopen zomer hebben de West-Friese Herenboeren-kartrekkers een “erop of eronder” bijeenkomst georganiseerd, die positief uitviel en waarna weer een aantal stappen vooruit zijn gezet. In Oosterleek zijn zeven nieuwe enthousiastelingen opgestaan, die twee werkgroepen hebben gevormd: communicatie en grond. Met hun inzet en enthousiasme is een achterstand bij het beantwoorden van e-mails en het bijwerken van de ledenadministratie voortvarend opgepakt. De werkgroep grond houdt zich bezig met een mogelijke locatie in de buurt van Hoorn en zijn optimistisch over de kansen die dit kan bieden. Er zijn echter meerdere partijen bij betrokken, en het nemen van de juiste stappen kost tijd. Het lijkt tevens een optie om te starten met minder dan 20 hectare, en daarna stapsgewijs uit te bouwen. Kijk voor meer informatie op westfriesland.herenboeren.nl

14. Herenboeren Kampen

De kartrekkersgroep Herenboeren Kampen is dit jaar van start gegaan. In het begin van 2024 organiseren zij weer twee informatieavonden, op 18 januari en 8 februari. Kijk op kampen.herenboeren.nl voor meer informatie hierover.

Eerder dit jaar tekenden de initiatiefnemers van Herenboeren Kampen hun samenwerkingsovereenkomst met Herenboeren Nederland. Een feestelijk moment, zeker omdat het maar liefst al de 50e samenwerkingsovereenkomst was die Herenboeren Nederland met een kartrekkersgroep tekende, sinds de oprichting van Herenboeren in 2013. Daar moest uiteraard een mooie foto van worden gemaakt.

15. Herenboeren Nieuw Horst (Zeewolde)

Vanuit Stichting Nieuw Horst is dit jaar een initiatief gestart om te komen tot een Herenboerderij in de nabijheid van Zeewolde. De stichting is actief op zoek naar toekomstige coöperatieleden, en was onlangs aanwezig als standhouder bij de “Lekker Lokaal Markt” in Zeewolde.

Stichting Nieuw Horst wil naast een Herenboerderij (een ‘dorpsboerderij’ noemen ze het ook wel) een zorg- en werklandschap ontwikkelen waar ruimte is voor nu nog ontbrekende zorgvoorzieningen. Zorgbewoners kunnen hier gestimuleerd worden om actief te zijn in het landschap en het buitenleven van de boerderij. Dit alles in de directe omgeving van het dorp: de voorkeurslocatie is het Horsterwold rond het kruispunt Groenewoudseweg en de Golflaan. Een ideale omgeving voor het realiseren van het beoogde voedsel-zorg-werklandschap, aldus de kartrekkers. Maar er wordt ook gekeken naar andere locaties aan de randen van het dorp. Kijk voor meer informatie op nieuwhorst.herenboeren.nl

16. Herenboeren Amersfoort

De kartrekkers van Herenboeren Amersfoort gingen in 2023 voortvarend van start en organiseerden een aantal informatiebijeenkomsten en een bezoek een al draaiende Herenboerderij in de buurt, Herenboeren Willemshoeve in Soest/Baarn. Ook ondertekenden zij de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Herenboeren Nederland, wat dit leuke kiekje opleverde. Kijk voor meer informatie op amersfoort.herenboeren.nl

17. Herenboeren Utrecht-Zuid

In het vroege najaar is een mogelijke locatie verkend, maar hierover kan nog niet verder iets over gezegd worden. Wil je het initiatief volgen, kijk dan op utrechtzuid.herenboeren.nl

18. De Hovense Herenboeren (Eindhoven e.o.)

Op zaterdag 30 september vierden de Hovense Herenboeren hun vierde communitydag, waarop alle geïnteresseerden welkom waren om elkaar beter te leren kennen, de gezelligheid op te zoeken en samen iets te leren over de gezamenlijke noemer: natuurvriendelijke landbouw. Er werd een collectief bezoek gebracht aan het voedselbos cq dorpsmoestuin in Vessem.

In juni vond er een “Stadsbosdag” plaats in het Philips van Lenneppark in Eindhoven, waar een landschapsarchitectenbureau drie visies voor de toekomst van het stadsbos presenteerde. Elk van de 3 gepresenteerde scenario’s (“iconische landgoederen”, “bospark” en “ecopark”) bood de mogelijkheid voor een Herenboerderij en de Hovense Herenboeren werden ook her en der genoemd als mogelijk idee. Hieruit blijkt duidelijk dat Herenboeren goed in beeld is in de stadsregio. Wil je meer weten over deze initiatiefgroep, kijk dan op hovense.herenboeren.nl

19. Herenboeren Rijk van Dommel en Aa (omgeving Nuenen/Geldrop)

De Herenboeren-kartrekkers uit het Rijk van Dommel en Aa stonden afgelopen najaar met een kraampje op diverse markten in de regio. Ook zijn er dit jaar verschillende verkenningen gedaan wat betreft de zoektocht naar grond, op 3 plekken.

  • Voor Gijzenrooi, het prachtige gebied tussen Geldrop en Eindhoven, gaan ze gestaag verder. Gijzenrooi is een kwetsbaar gebied. Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo worden afwegingen dan ook zorgvuldig gemaakt. Een beslissing lijkt in aantocht, het blijft nog even spannend!
  • Rond Helmondzijn ze o.a. in gesprek over een concrete plek. Dit bevindt zich in een oriënterende fase, van beide kanten met veel enthousiasme.
  • Gulbergenblijft ook een optie. De samenwerkende gemeenten willen het gebied klaarstomen voor een nieuwe toekomst, als groene recreatieve buffer waar de natuur tot haar recht kan komen.

Voor meer nieuws over een Herenboerderij in het Rijk van Dommel en Aa ga je naar rijkvandommelenaa.herenboeren.nl

20. Herenboeren De Vlietstreek (Den Haag/Wassenaar/Voorschoten)

De kartrekkers van Herenboeren De Vlietstreek organiseerden op 20 november een goedbezochte informatieavond. Namens Herenboeren Nederland vertelde Zaza Versteeg waar het bij een Herenboerderij om gaat. Daarna werd het bestuur van Herenboeren De Vlietstreek voorgesteld. Vice-voorzitter Renate vertelde dat er inmiddels een werkgroep ‘Grond’ is gevormd waarin een aantal enthousiaste mensen aan de slag is gegaan om het benodigde stuk grond te vinden. Dat lijkt vooralsnog de grootste uitdaging in deze regio. Intussen kan er wel gewerkt worden aan de uitbreiding van het aantal aspirant-leden, want ook die hebben we nodig om te kunnen starten. Eerder dit jaar tekenden de initiatiefnemers van Herenboeren De Vlietstreek de samenwerkingsovereenkomst met Herenboeren Nederland, waarna deze vrolijke foto geschoten werd. Wil je ze blijven volgen? Meld je dan aan voor hun nieuwsbrief via devlietstreek.herenboeren.nl

21. Herenboeren Groningen

In en om Groningen is het ondanks veel werk het afgelopen jaar nog niet gelukt om grond te vinden. Alle contacten met grondbezitters, gemeentes, provincie, natuurorganisaties hebben nog niet de 15-20 hectare grond opgeleverd die ze zoeken. Het goede nieuws is wel dat ze op dit moment serieus in gesprek zijn over twee opties voor de realisering van hun plannen. Ze kunnen daar nog niets concreets over zeggen, het geeft wel moed. Als er echt grond beschikbaar komt, denken ze dat het snel kan gaan. De financiering lijkt in ieder geval geen probleem. Ook positief is dat het ledental op niveau blijft. De benodigde 250 gezinnen zijn en blijven er en ze hebben ook nog steeds een wachtlijst. Lees verder via groningen.herenboeren.nl

22. Herenboeren Zwolle

Herenboeren Zwolle is dit jaar van start gegaan als kartrekkersgroep. Er worden inmiddels gesprekken gevoerd met de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en andere groot grondbezitters (zoals kerken en landgoederen). Op dit moment is er helaas nog geen (mogelijke) locatie voor deze boerderij bekend en ze houden zich aanbevolen voor tips! Ook hebben ze in oktober en december de eerste informatiebijeenkomsten voor potentiële leden georganiseerd, beide waren een succes. In november stond de kartrekkersgroep met een standje op de Klimaatdag Zwolle, wat voor veel ontmoetingen met belangstellenden zorgde. Volg ze via zwolle.herenboeren.nl