Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Herenboeren Nederland zoekt een agrarisch coördinator

Heb jij zowel agrarische als management ervaring en een passie voor duurzame, natuurgedreven landbouw, lees dan snel door! Stichting Herenboeren Nederland zoekt een agrarisch coördinator die ons team van meer dan 35 boeren inhoudelijk en procesmatig gaat begeleiden en leiden. Vanuit ‘stewardship’ draag je er zorg voor dat de boeren op een duurzame, sociale, economisch gedragen en verantwoorde wijze op ‘hun boerderij’, één van de 18 Herenboerderijen[1], met plezier en goed resultaat hun werk kunnen doen. Daarbij ondersteun je hen ook in het samenwerken met verschillende andere belanghebbenden, zoals het bestuur en leden van de lokale coöperatie. Ook speel je een belangrijke rol in het proces van kennisvergroting en persoonlijke groei binnen het team van boeren.

ORGANISATORISCHE POSITIE EN CONTEXT

De Herenboerenbeweging streeft naar een natuurgedreven voedselproductie, waar burgers bij zijn betrokken middels het lidmaatschap van hun eigen coöperatieve Herenboerderij. Als mede-eigenaars eten ze van de opbrengst van hun eigen boerderij en spelen ze vaak een actieve rol in hun eigen voedselproductie door mee te helpen op het land of een organisatorische rol in de coöperatie te vervullen. Herenboeren bestaat dit jaar 10 jaar. Inmiddels zijn er 18 Herenboerderijen in Nederland en nog zo’n 35 nieuwe boerderijen in voorbereiding. De ambitie is om het aantal Herenboerderijen in Nederland nog flink te laten groeien in de komende jaren, om zo nóg meer mensen te betrekken bij de herkomst en kwaliteit van hun voedsel.

Op elke Herenboerderij werken één tot drie boeren in (part-time) loondienst. Zij staan centraal binnen het concept van Herenboeren en vormen de spil tussen het bestuur van de coöperatie, de mede-eigenaren (coöperatieleden) en de overkoepelende Stichting Herenboeren Nederland. Bij Herenboeren Nederland werken 18 medewerkers/externen in het ‘stafteam’ en circa 40 boeren in ‘team boeren’.

De boeren zijn vanuit Herenboeren Nederland gedetacheerd op de verschillende Herenboerderijen. Per Herenboerderij is er één boer-bedrijfsleider die de planning, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden leidt en overleg voert met het bestuur over operationele zaken rondom de boerderij. De afspraken in de detacherings- en samenwerkingsovereenkomsten die Herenboeren Nederland met de Herenboerderijen heeft, resulteren in een overkoepelende verantwoordelijkheid van Herenboeren Nederland voor wat de boeren op locatie uitvoeren, en daarmee voor de agrarische bedrijfsvoering van de Herenboerderijen.

De coöperatie en haar bestuur heeft daarin natuurlijk ook een rol. De coöperatie besluit in overleg met de boer-bedrijfsleider over het teeltplan en de houderij van dieren op de boerderij. Het bestuur van de coöperatie is daarnaast verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie, waaronder de organisatie en inzet van de leden, het werven van nieuwe leden, het onderhouden van contacten met belanghebbenden in de omgeving en de financiële resultaten.

Herenboerderijen werken volgens de biologische richtlijnen als ondergrens, maar zijn niet SKAL- gecertificeerd. Alle handelen van Herenboeren is gericht op de integrale benadering van de drie Herenboeren pijlers: natuurgedreven, sociaal & cultureel verbonden en economisch gedragen. Elke Herenboerderij werkt toe naar een toekomstperspectief zonder externe input (volledig circulaire bedrijfsvoering).

Het stafteam van Herenboeren Nederland richt zich op de ondersteuning van de bestaande Herenboerderijen op het gebied van HR, Kwaliteit-Arbo-Milieubeleid, kennisdeling, ICT-ondersteuning en bestuursbegeleiding. Daarnaast worden startende boerderijen (“kartrekkersgroepen”) begeleid bij het realiseren van hun eigen Herenboerderij. Ook speelt het stafteam een rol in marketing & communicatie, belangenbehartiging en financiën. De agrarisch coördinator vormt de schakel tussen Herenboeren Nederland en de boerderijen en is het eerste aanspreekpunt voor de boeren. Hij/zij werkt nauw samen met de operationeel-agrarisch directeur en de KAM-coördinator.

 

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE:

  • Met laarzen in de klei heeft gestaan: relevante werkervaring binnen de land- en tuinbouwsector en kennis van de duurzame (biologische) land- en tuinbouw is dan ook vereist;
  • Bij voorkeur ook ervaring heeft met natuurinclusieve en regeneratieve landbouw en/of ervaring heeft met gemengde bedrijfsvoering (beide een pré);
  • Een relevante Agrarische Bedrijfskundige opleiding (HBO/WO) heeft;
  • De missie en visie van Herenboeren onderschrijft en overtuigd is van de toekomstbestendigheid van natuurgedreven en regeneratieve landbouw;
  • Beschikt over ervaring als leidinggevende people- en procesmanager;
  • Beschikt over uitstekend communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).

 

KERNACTIVITEITEN EN KERNCOMPETENTIES

Een wat uitgebreider overzicht van de verantwoordelijkheden en competenties behorend bij het profiel van deze functie vind je hier.

WAT BIEDEN WIJ:

Werken bij en aan Stichting Herenboeren Nederland is (figuurlijk) elke dag op reis gaan. Elke dag is anders en de dynamiek in de organisatie is groot. Deze functie biedt de uitdaging en kans mee te bouwen aan een unieke organisatie en deze te laten groeien, samen met een team van intrinsiek gemotiveerde en betrokken vakspecialisten. De werklocatie is flexibel en de functie is voor tenminste vier dagen per week. De financiële waardering is afhankelijk van deskundigheid en ervaring.

 

SOLLICITEREN

Ben jij enthousiast over deze functie? Dan ontvangen we graag je CV en een beknopte motivatiebrief plus indicatie van de gevraagde beloning. Je kunt deze sturen naar Mariska Pater via mariska@herenboeren.nl. Heb je vooraf nog vragen, dan kun je bellen met Mariska via 06-34537463.

Deze vacature is uitgezet op 8-1-2024. De vacature heeft geen vooraf vastgestelde einddatum. Wel vragen we je niet te lang te wachten met reageren, omdat we graag zo snel mogelijk met kandidaten in contact komen.

Open deze vacature als PDF.

[1] Groeiend naar 22 boerderijen in 2024.