Zoek
Sluit dit zoekvak.
2 mannen en 1 vrouw staan en kijken blij in de camera. Op de voorgrond zitten twee mannen aan tafel en houden een pen in hun hand. Ze hebben zojuist een document ondertekend.

Primeur: intentieovereenkomst met Het Zeeuwse Landschap

Vorige week ondertekenden Herenboeren Goes en Het Zeeuwse Landschap een intentieovereenkomst om de mogelijkheid voor de realisatie van een coöperatieve Herenboerderij bij Hoeve Van der Meulen in ‘s-Heer Abtskerke verder te verkennen. Een Zeeuwse primeur: het is de eerste keer dat Herenboeren de gelegenheid krijgt om samen te werken met één van de provinciale landschappen!

In Nederland zijn er inmiddels 16 draaiende Herenboerderijen. Bij elke boerderij participeren 250 huishoudens als coöperatie in kleinschalige natuurinclusieve landbouw dichtbij huis. Deze huishoudens halen wekelijks hun oogstdeel (groente, fruit, eieren en – voor wie wil – af en toe vlees) op en helpen naar wens mee op de boerderij. Elke Herenboerderij heeft één of meerdere boeren in loondienst als agrarisch bedrijfsleiders. “We zijn heel blij met deze Zeeuwse samenwerking. Herenboeren Nederland werkt elders in het land al samen met bijvoorbeeld Natuurmonumenten. Maar nog niet eerder met een van de provinciale landschappen. Mooi om te merken dat Het Zeeuwse Landschap onze pijlers Natuurgedreven, Sociaal & Cultureel Verbonden en Economisch Gedragen herkent. Een primeur dus in Zeeland, met de hoop op navolging in andere provincies, want onze ambitie is groot” aldus Thomas Heerkens, directeur bij Herenboeren Nederland.  

Korte ketens en erfgoed 

Rob van Westrienen, directeur-bestuurder bij Het Zeeuwse Landschap, vult aan: “We zijn voorstander van kleinschalige natuurinclusieve landbouw en korte ketens en stimuleren dit graag in de praktijk. Daarnaast vinden we het belangrijk om een maatschappelijke functie te geven aan ons cultuurhistorisch erfgoed om de Zeeuwse identiteit te beschermen.” Rentmeester Huibert Simons geeft aan dat de 17e-eeuwse monumentale Hoeve van der Meulen, omgeven door authentiek agrarische landschap, in potentie een passende locatie is voor de realisatie van een Herenboerderij. 

Herenboeren Goes 

Huub Beelen is een van de initiatiefnemers voor de Herenboerderij in Goes. “Met het tekenen van deze overeenkomst, en de start van een kleine pilot, gaan we gezamenlijk de mogelijkheden verder verkennen op deze bijzondere plek. De komende weken worden diverse informatieavonden gehouden voor geïnteresseerden en betrokkenen in de directe omgeving. Bij voldoende vertrouwen in de haalbaarheid is het streven om vanaf begin 2024 een Herenboerderij op te richten.” Kijk voor meer informatie op goes.herenboeren.nl.