Zoek
Sluit dit zoekvak.
Een hele rij verschillende gewassen groeit naast elkaar in rijtjes, wat ook wel strokenteelt genoemd wordt. Op de achtergrond zijn enkele kassen en kleine huisjes te zien.

Groeiend aantal donateurs ondersteunt BD Grondbeheer

Een groeiend aantal donateurs ondersteunt met giften het werk van Stichting BD Grondbeheer. In totaal werd in 2022 voor ruim 500 duizend euro aan donaties ingebracht; een toename van 60% ten opzichte van 2021. Met donaties koopt BD Grondbeheer landbouwgrond aan en verpacht deze zonder rente- en aflossingsverplichting en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren. Het areaal natuurvriendelijke landbouwgrond in beheer van BD Grondbeheer groeide in 2022 met 59 hectare tot 606 hectare, verspreid over 31 (erf)pachters over heel Nederland.

Donaties en uitgiften van eeuwigdurende obligaties zijn het fundament van BD Grondbeheer om landbouwgrond aan te kopen en veilig te stellen voor natuurvriendelijke landbouw en voor de toekomst. Daarnaast wil BD Grondbeheer de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw versnellen. Hiertoe is Aardpeer, Samen voor Grond, in 2020 opgericht, een alliantie van Herenboeren Nederland, BD Grondbeheer, Wij.land en Triodos RMC.

Samen voor Grond Obligaties brengen 10 miljoen euro op

Met Aardpeer betrekt BD Grondbeheer particuliere beleggers via de uitgifte van Samen voor Grond Obligaties met een vaste looptijd van 5, 10 en 15 jaar. Totaal werd er in 2021 en 2022 ruim 10 miljoen euro financiering opgebracht voor deze versnelling. Met deze middelen heeft BD Grondbeheer voor tien natuurvriendelijk werkende bedrijven grond aangekocht en in erfpacht uitgegeven. Keerzijde van de verbreding in financiële instrumenten (Samen voor Grond obligaties met een vaste looptijd) is uiteraard wel dat de stichting voor een aanzienlijke (her)financieringsopgave staat aan het einde van de looptijd van deze obligaties. Doorlopende stroom van giften blijft essentieel voor de continuïteit van de organisatie, voor het ‘vrijmaken’ van waardevolle landbouwgrond en voor de versnelling van de landbouwtransitie in Nederland.

Unieke transactie: koopprijs gebaseerd op een reële pachtprijs

Dankzij Aardpeer is de bekendheid en het vertrouwen in BD Grondbeheer gegroeid. Dat heeft er toe geleid dat het Gieskes-Strijbis Fonds heeft besloten een stuk landbouwgrond, dat het als belegging in bezit had, te verkopen aan BD Grondbeheer. Het bijzondere aan deze transactie is dat de koopprijs gebaseerd is op een reële pachtprijs bij het ter beschikking stellen aan een natuurvriendelijke boer in combinatie met duurzame financiering (koopprijs betaald met eeuwigdurende obligaties). Op basis hiervan werd de koopprijs op 52% van de marktwaarde vastgesteld.

Lees meer over BD grondbeheer op www.bdgrondbeheer.nl.