Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws over diverse initiatiefgroepen die dichtbij een Herenboerderij zijn

#trots! Op onze Herenboeren ‘stippenkaart’ van Nederland staan bijna 8000 stippen. Alleen al het laatste kwartaal kwamen er ruim 500 nieuwe stippen bij. 

Op de ‘stippenkaart’ kan iedereen met interesse in een Herenboerderij bij hem/haar in de buurt zich aanmelden en hiervoor wordt een stip gezet. Je laat anoniem je adres achter en je krijgt een mailtje zodra er in jouw regio genoeg stippen zijn om een nieuwe initiatiefgroep te starten. Je wordt daar dan eenmalig over geïnformeerd.

Ook valt op deze kaart te zien dat er inmiddels 16 draaiende Herenboerderijen en ruim 35 initiatiefgroepen (kartrekkersgroepen) actief zijn.  

Hieronder lees je het laatste nieuws over van een heel groot deel (niet alle) van deze bijna-startende boerderijen. 

Kijk voor de altijd actuele kaart op www.herenboeren.nl/ik-doe-mee 

 1. Lingezegen (tussen Arnhem en Nijmegen)
 2. Ulingshof (Venlo)
 3. Nijmegen
 4. Enghebaert (Schouwen-Duiveland)
 5. Goes
 6. Roermond
 7. Hoeksche Waard
 8. Delft-Rijswijk
 9. Groene Hart
 10. De Langstraat (bij Waalwijk)
 11. Wageningen
 12. Aalkeet (bij Rotterdam)
 13. Kennemerland
 14. Rijk van Dommel & Aa
 15. Zutphen
 16. Enschede-Noord, Oldenzaal, Losser
 17. Hengelo-Borne
 18. Herenboeren Almelo e.o.
 19. De Kempen (nabij Valkenswaard)
 20. Arnhem
 21. Groningen
 22. West-Friesland
 23. Tuin van Den Bosch

1. Lingezegen (tussen Arnhem en Nijmegen)

Het aantal huishoudens dat inmiddels lid is van Herenboeren Lingezegen bedraagt 150. Deze winter is door het bestuurde coöperatie opgericht en deze is inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook is er een intentieverklaring met Park Lingezegen . Met de gemeente zijn ze in overleg over de omgevingsvergunning. Ondertussen voeren ze gesprekken met kandidaat-boeren en werken ze hard aan activiteiten en de communicatie om de Herenboerderij Lingezegen bekend te maken. In februari en maart vonden er al drie informatieavonden plaats in Elst, Lent en Arnhem-Zuid om nieuwe leden te werven. De opkomst was gemiddeld 40 personen. Het waren geslaagde avonden. De boerderij wordt gefaseerd opgebouwd. Overleg met de grondeigenaar over de pachtovereenkomst loopt nog. Als deze kan worden afgesloten, mikken ze erop om deze zomer hun eerste (beperkte) oogst van het land te kunnen halen. 2023 wordt dan dus met recht een opstartjaar waarbij ze vooral kijken naar wat er allemaal nog mogelijk is als ze voor de zomer starten. In april zijn er twee open inloop-ochtenden op het Hoogeveld, de locatie van Herenboeren Lingezegen. Dat zal zijn op zaterdagochtend 15 april en 29 april, beide van 10-12u. Kijk op lingezegen.herenboeren.nl voor meer informatie.

2. Ulingshof (Venlo)

De contouren van Herenboerderij Ulingshof beginnen nu langzaam zichtbaar te worden. Diegenen die de afgelopen weken voorbij het perceel aan de Ulingshofweg zijn gekomen hebben wellicht gezien dat er op het land al het een en ander aan grondwerk is verricht. Tijdens de recent gehouden algemene aspirant-ledenvergadering (alle leden die een intentieverklaring hebben getekend en de eerste aanbetaling van 10% hebben gedaan) is nagenoeg unaniem de wens uitgesproken om te gaan beginnen. 2023 wordt een opstartjaar waarin een loonwerker samen met de community op kleine schaal een aantal groentes gaat verbouwen. De eerste stap is gezet. Op 1 april wordt een grote banner op het land onthuld. Er is nog plek voor nieuwe leden. Heb je interesse ga dan naar ulingshof.herenboeren.nl

3. Nijmegen

Met alle activiteiten rondom Herenboeren Lingezegen zou je het bijna vergeten: maar ze zijn en blijven bezig om een plek voor een tweede Herenboerderij rondom Nijmegen te zoeken. Houd nijmegen.herenboeren.nl in de gaten.

4. Enghebaert (Schouwen-Duiveland)

Herenboeren Enghebaert kreeg in augustus 2021 serieus vorm. Na twee informatieavonden hadden zich ruim 120 geïnteresseerden opgegeven. In het afgelopen jaar zijn 6 potentiële locaties onderzocht op allerlei kwaliteiten. Uiteindelijk is er een mooie locatie gevonden aan de Ravensweg bij Scharendijke. De omvang van de akkers is passend, de grond is geschikt voor grove en fijne landbouwgewassen, er zijn opstallen die ze kunnen gebruiken en de grondeigenaar ziet een Herenboerderij op zijn land wel zitten. Met deze grondeigenaar zijn ze in een vergevorderd stadium van overleg. Daarnaast stemmen ze met de gemeente af of de plannen ook in het bestemmingsplan vallen. En, in Zeeland niet onbelangrijk, er is een subsidieaanvraag voor de zoetwatervoorziening toegekend. Qua ledenwerving wordt voor 2023 ingezet op kleinschalige bijeenkomsten in de dorpshuizen en inloopochtenden op de akkers bij Scharendijke. Ook stellen sommige leden hun huiskamer beschikbaar voor informatieve ledenwerfacties met belangstellenden uit hun eigen kennissenkring (a la de vroegere Tupperware party’s). Meer informatie lees je op enghebaert.herenboeren.nl 

5. Goes

Herenboeren Goes heeft recentelijk nieuws uitgebracht over een mogelijke locatie in ‘s-Heer Abtskerke. Ze doen een uitgebreide studie gedaan naar de mogelijkheden voor een Herenboerderij daar, die nog loopt. Deze hoeve zou een hele mooie locatie voor een Herenboerderij zijn. Maar voor het zover is moet er nog heel wat gepuzzeld worden. Tot het definitief is blijven houden ze hun ogen ook open voor andere locaties. Zo hebben ze nog steeds een oogje op een locatie bij Kloetinge/Kattendijke. Kijk verder op goes.herenboeren.nl

6. Roermond

In de winter is een eerdere enquête besproken en zijn de kartrekkers tot de conclusie gekomen dat twee potentiële locaties in Leudal en Beesel te ver weg liggen. Het doel blijft om voor de stad Roermond een Herenboerderij op te richten die ook per fiets goed bereikbaar blijft. De zoektocht naar een locatie gaat enthousiast verder. Een drietal enthousiastelingen heeft een tocht door de regio gemaakt om bij boerderijen aan te bellen en zo meer informatie te verkrijgen over mogelijke locaties. Dit heeft tot nieuwe tips geleid die verder onderzocht worden. Ze staan ook nog steeds open voor nieuwe tips. Er vindt op dinsdag 11 april weer een informatieavond voor belangstellenden plaats. Meer informatie en contactmogelijkheden vind je op roermond.herenboeren.nl

7. Hoeksche Waard

De maand februari stond voor de kartrekkers in het teken van besprekingen met de Gemeente Hoeksche Waard en leden van enkele partijen over de mogelijke locatie. Ook vond er een succesvolle eerste “Meet en Greet” plaats om potentiële leden alvast onderling kennis te laten maken, waar meer dan 50 deelnemers op af kwamen. Dit gaat ook herhaald worden. Daarnaast was er op 22 maart een online informatieavond voor belangstellenden via Teams. Meer informatie vind je op hoekschewaard.herenboeren.nl

8. Delft-Rijswijk

De kartrekkers hier zijn blij om te kunnen melden dat het aantal aanmeldingen voor de Delftse Herenboerderij nog altijd groeit. Dat geeft veel vertrouwen en achter de schermen werken ze onverminderd hard aan het verkrijgen van land. Volg ze via delftrijswijk.herenboeren.nl

9. Groene Hart

N.a.v. een aantal tips heeft het team “Vinden locatie” twee potentiële stukken land bezocht in de omgeving van Zoeterwoude en Koudekerk. De locaties waren ‘om te dromen’, maar vielen helaas toch af doordat de grond erg drassig bleek. De zoektocht tussen Wassenaar en Leiden, Waddinxveen en in De Ronden Venen is nog in volle gang. www.herenboerengroenehart.nl/

10. De Langstraat (bij Waalwijk)

Herenboeren de Langstraat houdt in de maand mei een informatiebijeenkomst. De kartrekkers geven aan dat de lijst met geïnteresseerden met de week groter wordt. Daarnaast groeit het aantal intentieverklaringen ook goed mee. Ongeveer 1 op de 3 geïnteresseerde huishoudens heeft al een intentieverklaring getekend. Kijk ook eens op delangstraat.herenboeren.nl

11. Wageningen

De kartrekkers van Herenboeren Wageningen organiseerden in maart twee informatiebijeenkomsten, in Wageningen én in Rhenen. Ze zoeken in een ruime cirkel rond Wageningen naar een geschikte locatie; richting Rhenen, Bennekom, Veenendaal en Renkum. Kijk verder op wageningen.herenboeren.nl

12. Aalkeet (bij Rotterdam)

Na het teleurstellende bericht van de gemeente Vlaardingen over het beoogde perceel aan de Zuidbuurt, zijn ze doorgegaan met ruchtbaarheid geven over hun mooie initiatief binnen de verschillende fracties. Met resultaat! Inmiddels is er een positieve stemming binnen de gemeente over Herenboeren in het algemeen en er wordt meegedacht. Concreet is een verkenning aan de gang naar mogelijkheden van ruilverkaveling aan de Zuidbuurt. Hierdoor kunnen wellicht nieuwe kansen ontstaan voor Herenboeren Aalkeet. Bij een aantal van deze percelen wordt nu de grond onderzocht zodat een concept van een nieuw inrichtingsplan gemaakt kan worden. Kijk voor meer informatie op aalkeet.herenboeren.nl

13. Kennemerland

Er werd eind januari een informatieavond voor belangstellenden georganiseerd, het aantal leden groeit gestaag en met de aspirant-leden vond een gezellige kennismaking plaats. Binnen Herenboeren Kennemerland is een speciaal grondteam actief. Ze brengen de omgeving in kaart, leggen contact met grondbezitters en onderhouden het netwerk met belangrijke spelers in het landschap. Dit grondteam haalt alles uit de kast voor het realiseren van een plek voor hun Herenboerderij. Dat doen ze discreet en zorgvuldig. Zo zijn er het afgelopen jaar al een aantal interessante leads zorgvuldig uitgezocht. Dat doen ze niet alleen, maar ook met hulp van de bodemdeskundigen van Herenboeren Nederland. Er lopen momenteel meerdere opties.

Terwijl het aantal aanmeldingen toe blijft nemen (ze zijn al met meer dan 130 huishoudens!), brengen de kartrekkers van Herenboeren Kennemerland regelmatig  ‘Hier woont een Herenboer’-posters rond bij de aspirant-leden. Vaak wordt er gezellig een kopje koffie gedronken. Inmiddels hangen de posters trots voor vele ramen in het dorp. Ook was er op 19 februari een gezellige kennismakingswandeling voor aspirant-leden. In dezelfde periode vonden er verschillende – prettige – kennismakingsgesprekken plaats met wethouders van de gemeente Heemskerk. Lees verder op kennemerland.herenboeren.nl

14. Rijk van Dommel & Aa

De Kartrekkers team van Herenboeren Rijk van Dommel en Aa zoeken volop naar een locatie voor een Herenboerderij in hun omgeving. Het overleg over locatie Gijzenrooi bij Geldrop gaat gestaag verder, ze blijven hierover optimistisch, ook al duurt het lang. Een andere optie is het landgoed Gulbergen. Herenboeren Rijk van Dommel & Aa heeft op dit moment 337 aangemeldde huishoudens. Deze 337 gezinnen bestaan uit: 193 die willen deelnemen, en 144 mogelijk deelnemen. Daarnaast zijn er nog 89 gezinnen die op de hoogte willen blijven. Zie ook rijkvandommelenaa.herenboeren.nl

15. Zutphen

Op 4 februari verzamelden belangstellenden en de kartrekkers (initiatiefnemers) van Herenboeren Zutphen zich in Loenen. Onder een mooie winterzon werd tijdens de wandeling rond Herenboerderij Groote Modderkolk gepraat over de plannen voor de start van een duurzame boerderij op fietsafstand van Zutphen. De bezoekers waren onder de indruk van de enorme potstal van de boerderij, die twee keer per dag helemaal automatisch wordt voorzien van een nieuwe laag schoon en warm stro. Herenboeren Zutphen organiseert dit voorjaar opnieuw informatieve activiteiten. Belangstelling? Houd de website in de gaten: zutphen.herenboeren.nl

16. Enschede-Noord, Oldenzaal, Losser

De kartrekkers moesten de afgelopen periode terug naar de tekentafel. Hoe nu verder, nu de prachtige percelen van Landschap Overijssel nabij het vliegveld niet uitgebreid kunnen worden met extra grond waar zij op hoopten? Welke alternatieven zijn er? Het zoeken naar grond kost veel tijd, en eigenlijk kwamen ze de afgelopen maanden handen en tijd tekort. Dit lijkt zich nu gelukkig op te lossen. Zij konden hun kartrekkersgroep uitbreiden met vijf enthousiaste en bekwame mensen, en voeren daarnaast nog gesprekken met twee personen die óók de schouders eronder willen zetten. Om een Herenboerderij van de grond te krijgen zijn 8 tot 10 kartrekkers wel wenselijk, anders krijg je het werk niet verzet. Met de versterkte kartrekkersgroep hopen zij de komende tijd weer meer vaart te kunnen maken, waarbij vooral de zoektocht naar grond prioriteit blijft houden. Kijk voor meer informatie op twente.herenboeren.nl

17. Hengelo-Borne

De komst van een Herenboerderij nabij de bebouwde kom van Borne en op maximaal 30 minuten fietsen van grote delen van Hengelo komt steeds dichterbij. In de komende maanden hopen ze een pachtovereenkomst voor lange duur met Stichting Twickel te kunnen tekenen. Als initiatiefnemers zijn ze ontzettend blij met de kans die landgoed Twickel hen biedt om in dit landschappelijk fraaie gebied inhoud te geven aan hun eigen Herenboerderij. Daarbij sluit het motto van Herenboeren, “Samen duurzaam voedsel produceren”, prima aan bij de beoogde landbouwtransitie die het landgoed heeft voor haar aanzienlijke landbouwareaal. Kortom een fijne basis voor een vruchtbare Herenboerderij in een omgeving met meerdere biologische landbouwbedrijven. Ze hopen en verwachten dat ze de Herenboerderij op 1 januari 2024 kunnen starten en de eerst oogst in het voorjaar van 2024 feestelijk kunnen delen met 500 leden. Kijk voor meer informatie op twente.herenboeren.nl

18. Herenboeren Almelo e.o.

Een geweldige opkomst op zaterdag 28 januari in het Natuurhus Almelo. Met ruim 50 geïnteresseerden is de eerste informatie-/kennismakingsavond van Herenboeren Almelo en omstreken een groot succes geworden. Een aantal bestuursleden vertelde enthousiast over de stand van zaken en over de grond- en ledenverwerving. Daarna volgde aan de tafels een geanimeerde persoonlijke kennismaking tussen de aspirant-leden van de Herenboeren Almelo e.o. Kennis en vaardigheden werden uitgewisseld. Want iedereen die dat wil kan straks zijn of haar steentje bijdragen. Ideeën zijn er genoeg. “Een mooi initiatief. Ik wil wel schoffelen, zaaien, wieden en dan mijn eigen worteltjes of bloemkool oogsten.” “En dan organiseren ze een middag waarop ze samen jam maken.” Inmiddels is Herenboeren Almelo e.o. een coöperatie met een eigen bestuur en hebben ze een samenwerkingsovereenkomst getekend met Herenboeren Nederland. Het werven van grond (pacht) en het werven van aspirant Herenboeren zijn nu de belangrijkst doelen en activiteiten. Hun eigen website is net live: almelo.herenboeren.nl

19. De Kempen (nabij Valkenswaard)

Het is hier een tijdje stil geweest, maar dat betekent zeker niet dat de kartrekkers van de coöperatie afgelopen jaar stil hebben gezeten. In het begin van 2022 hebben ze nog enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd en in het voorjaar stonden ze op de natuurmarkt in Bergeijk. Ook organiseerden ze een wandeling langs de Run voor hun aspirant-leden toen ze nog hoop hadden op een perceel aldaar. Dat is helaas ondanks hun inspanningen zonder resultaat gebleven.

Een nieuwe kans deed zich voor in de zomer toen er een camping met een groot landbouwperceel aan de Eerselseweg in Knegsel te koop kwam. Echter, de gebouwen en de camping maakten het uiteindelijk niet haalbaar voor hen. Inmiddels is de camping met de gebouwen en een deel van de grond verkocht en zijn de landbouwgronden afzonderlijk in de verkoop gekomen. Het gaat om twee percelen van 11,6 en 4,1 Ha. die bij inschrijving verkocht worden.

Ze zijn nu druk in overleg met experts van Herenboeren Nederland, de gemeente en omwonenden. Behalve de grond hebben ze ook opstal nodig voor opslag van machines en voor de wekelijkse uitgifte van hun producten. Daarvoor zoeken ze nog naar een oplossing. Ze hebben goede hoop dat het tot inschrijving komt en dan is het natuurlijk nog heel spannend of ze de gelukkige zullen zijn! Lees meer op dekempen.herenboeren.nl

20. Arnhem

De zoektocht naar grond, in en rond Arnhem, is hier momenteel de grootste uitdaging. Die zoektocht doen ze door het benaderen van de grondeigenaren of huidige pachters. Ze hebben goede contacten en praten met gemeenten en andere instanties en merken dat het idee voor een Herenboerderij en gemeenschappelijke coöperatie steeds meer zoemt en veel mensen aanspreekt!

Naast de verschillende gemeenten, is één van de grootste grondeigenaren in Gelderland de wel bekende organisatie Geldersch Landschap & Kasteelen. GLK zegt positief te staan tegenover het initiatief van Herenboeren en ziet het in deze tijd van veranderingen als een interessante aanvulling op verschillende vormen van landbouw op haar landgoederen Op korte termijn zien ze echter geen ruimte voor een Herenboerderij in de buurt van Arnhem. De Arnhemse Herenboeren geven zich echter niet gewonnen en zoeken door! Volg ze op arnhem.herenboeren.nl

21. Groningen

Na alle mogelijkheden te hebben onderzocht, moesten de Groningse kartrekkers onlangs helaas concluderen dat de verwerving van de grond, waarover ze eerder positief berichtten, op niets is uitgelopen. De 10 hectare wordt voor een jaar aan een andere pachter verpacht. Deze grond kende helaas de beperking dat er geen bebouwing mogelijk is. Ook de bereikbaarheid vormde een probleem. Een aanvullend stuk grond in de buurt waar wel bebouwing toegestaan is, hebben ze – ondanks vele gesprekken – niet kunnen vinden. Mochten ze dit jaar alsnog een aanvullend stuk grond vinden – voor de uitgifte van de pakketten, opslag van oogst en materialen èn goed toegankelijk voor leden – dan kunnen zij opnieuw aanspraak maken op het pachten van deze grond. Ze houden dus hoop! Mocht je concrete tips of ideeën hierover hebben, neem dan contact met hen op. Ondertussen zoeken zij verder naar de locatie om de boerderij te starten. Na een kleine motivatiedip zijn ze met frisse moed in 2023 weer daarmee gestart. Check ook eens groningen.herenboeren.nl 

22. West-Friesland

De West-Friese kartrekkers hebben in 2022 doorgegaan met de zoektocht naar grond. Hoopvol is dat er af en toe grond beschikbaar komt; vervelend is dat de grondprijs sinds de start van de coöperatie inmiddels bijna anderhalf keer zo hoog is. Ze kunnen de bijbehorende jaarlijkse pachtprijs in redelijkheid niet opbrengen binnen de gestelde financiële doelen. Daarbij komen zeer zelden percelen vrij die groter zijn dan 15 hectare. Ze kijken inmiddels dan ook naar twee aparte percelen van 8 tot 10 hectare. Een perceel voor de teelt van groenten, aardappelen, uien, fruit, gecombineerd met kippen en varkens. En een ander perceel voor runderen, liefst niet te ver van het eerste. Ze blijven hopen op een partij die zo gecharmeerd is van het Herenboerenconcept dat ze er tegen een redelijke pachtprijs mogen beginnen. Laten ze daarom allemaal zoveel mogelijk rondbazuinen hoe geweldig het is, om samen lokaal duurzaam voedsel te verbouwen. Hoort zegt het voort! Kijk verder op westfriesland.herenboeren.nl

23. Tuin van Den Bosch

Deze kartrekkersgroep, een van de nieuwste, hield op 13 maart haar eerste openbare informatieavond. Kijk voor meer informatie op detuinvandenbosch.herenboeren.nl

Tot slot (nog een keer): dit is niet hét overzicht van álle initiatiefgroepen (dat zijn er momenteel meer dan 35). Kijk op www.herenboeren.nl/ik-doe-mee voor het volledige overzicht.