Zoek
Sluit dit zoekvak.

Operationeel-agrarisch directeur gezocht (m/v)

Heb jij ruime agrarische én bedrijfskundige ervaring en een passie voor duurzame landbouw, lees dan snel door! Herenboeren zoekt een operationeel-agrarisch directeur die zich richt op het optimaal functioneren van de bestaande Herenboerderijen en de dienstverlening daaraan. Daarnaast speel je een centrale rol in het laten groeien van de beweging met nieuwe boerderijen, evenals een coördinerende rol in de inrichting en aansturing van de interne ondersteunende organisatie (het stafteam van de stichting). De agrarische resultaten en prestaties van de lokale boerderijen hebben de bijzondere aandacht van onze nieuwe operationeel-agrarisch directeur.


ORGANISATORISCHE POSITIE EN CONTEXT

De Herenboerenbeweging streeft naar een natuurgedreven voedselproductie, waar burgers bij zijn betrokken middels het lidmaatschap van hun eigen coöperatieve Herenboerderij. Als mede-eigenaars eten ze van de opbrengst van hun eigen boerderij en spelen ze vaak een actieve rol in hun eigen voedselproductie door mee te helpen op het land of een organisatorische rol in de coöperatie te vervullen. Herenboeren bestaat dit jaar 10 jaar. Inmiddels zijn er 18 Herenboerderijen in Nederland en nog zo’n 35 nieuwe boerderijen in voorbereiding. De ambitie is om het aantal Herenboerderijen in Nederland nog flink te laten groeien in de komende jaren, om zo nóg meer mensen te betrekken bij de herkomst en kwaliteit van hun voedsel.

Op elke Herenboerderij werken één tot drie boeren in (part-time) loondienst. Zij staan centraal binnen het concept van Herenboeren en vormen de spil tussen het bestuur van de coöperatie, de mede-eigenaren (coöperatieleden) en de overkoepelende Stichting Herenboeren Nederland. Bij Herenboeren Nederland werken 18 medewerkers/externen in het ‘stafteam’ en circa 40 boeren in ‘team boeren’.

De boeren zijn vanuit Herenboeren Nederland gedetacheerd op de verschillende Herenboerderijen. Per Herenboerderij is er één boer-bedrijfsleider die de planning, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden leidt en overleg voert met het bestuur over operationele zaken rondom de boerderij. De afspraken in de detacherings- en samenwerkingsovereenkomsten die Herenboeren Nederland met de Herenboerderijen heeft, resulteren in een overkoepelende verantwoordelijkheid van Herenboeren Nederland voor wat de boeren op locatie uitvoeren, en daarmee voor de agrarische bedrijfsvoering van de Herenboerderijen.

De coöperatie en haar bestuur heeft daarin natuurlijk ook een rol. De coöperatie besluit in overleg met de boer-bedrijfsleider over het teeltplan en de houderij van dieren op de boerderij. Het bestuur van de coöperatie is daarnaast verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie, waaronder de organisatie en inzet van de leden, het werven van nieuwe leden, het onderhouden van contacten met belanghebbenden in de omgeving en de financiële resultaten.

Herenboerderijen werken met de voorschriften van SKAL als ondergrens, maar zijn niet biologisch gecertificeerd. Alle handelen van Herenboeren is gericht op de integrale benadering van de drie Herenboeren pijlers: natuurgedreven, sociaal & cultureel verbonden en economisch gedragen. Elke Herenboerderij werkt toe naar een toekomstperspectief zonder externe input (volledig circulaire bedrijfsvoering).

Het stafteam van Herenboeren Nederland richt zich op de ondersteuning van de bestaande Herenboerderijen op het gebied van HR, Kwaliteit-Arbo-Milieubeleid, kennisdeling, ICT-ondersteuning en bestuursbegeleiding. Daarnaast worden startende boerderijen (“kartrekkersgroepen”) begeleid bij het realiseren van hun eigen Herenboerderij. Ook speelt het stafteam een rol in marketing & communicatie, belangenbehartiging en financiën. De nieuwe operationeel agrarisch directeur vormt de directie samen met de algemeen directeur-bestuurder en de directeur-bestuurder financiën & groei.

De rol van operationeel directeur is begin 2023 gecreëerd en is de afgelopen maanden op interim-basis ingevuld. In deze periode is onder meer de samenwerking met de coöperaties tegen het licht gehouden en verbeterd. Tevens is gewerkt aan het vormgeven van de juiste ondersteunende organisatie voor de verdere groei van de beweging. Een belangrijke conclusie uit deze fase is de noodzaak tot versterking van de agrarische expertise in het team van Stichting Herenboeren Nederland. Met deze achtergrond is de stichting nu op zoek naar een ervaren operationeel-agrarisch directeur.

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE:

  • De missie en visie van Herenboeren onderschrijft en overtuigd is van de toekomstbestendigheid van natuurgedreven en regeneratieve landbouw;
  • Een Agrarische Bedrijfskundige opleiding (HBO/WO) en/of kennisniveau en analytisch denkvermogen heeft;
  • Ruime werkervaring in de land- en tuinbouwsector is vereist. Ervaring met natuurgedreven, regeneratieve en/of biologisch(-dynamische) land- en tuinbouw is een pré;
  • Ruime ervaring (10+ jaar) heeft als leidinggevende people- en procesmanager en/of directielid, en sterk ontwikkelde leiderschapsvaardigheden bezit;
  • Organisatiesensitiviteit heeft. Ervaring met coöperatieve samenwerkingsverbanden is een pré;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) bezit;
  • Sociabel is en beschikt over een sterk samenbindend vermogen.


KERNACTIVITEITEN EN KERNCOMPETENTIES

Een wat uitgebreider overzicht van de verantwoordelijkheden en competenties behorend bij het profiel van deze functie vind je hier.


WAT BIEDEN WIJ:

Werken bij en aan Stichting Herenboeren Nederland is (figuurlijk) elke dag op reis gaan. Elke dag is anders en de dynamiek in de organisatie is groot. Deze functie biedt de uitdaging en kans mee te bouwen aan een unieke organisatie en deze te laten groeien, samen met een team van intrinsiek gemotiveerde en betrokken vakspecialisten. De werklocatie is flexibel en de functie is voor tenminste vier dagen per week. De financiële waardering is afhankelijk van deskundigheid en ervaring.


SOLLICITEREN

Ben jij enthousiast over deze functie? Dan ontvangen we graag je CV en een beknopte motivatiebrief plus indicatie van de gevraagde beloning. Je kunt deze sturen naar Ben Wienk via ben@jointhedutch.com. Heb je vooraf nog vragen, dan kun je bellen met Ben via 06-46096200.

Deze vacature is uitgezet op 3-4-2024. De vacature heeft geen vooraf vastgestelde einddatum. Wel vragen we je niet te lang te wachten met reageren, omdat we graag zo snel mogelijk met kandidaten in contact komen.

Open deze vacature als PDF.